หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)