หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ป่าแดง ค่ะ เรามีรายละเอียดคู่มือการให้บริการประชาชน สามารถอ่านรายละเอียดได้ด้านล่างเลยค่ะ ((^_^))
 
 
 
 
โครงการเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ดำเนินงานโครงการเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
/เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
/เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
/เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลทุกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
/เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ณ วัดวังหิน  ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 14.37 น. โดย คุณ ดวงดาว ศรีนวล

ผู้เข้าชม 226 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โทรศัพท์ : 055-906-227 โทรสาร : 055-906-227
จำนวนผู้เข้าชม 2,797,717 เริ่มนับ 26 พ.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com