หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดงเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการกำหนดนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)