หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)