หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง การประชุมครั้งแรก วันที่ 4 มกราคม 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 2 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 2 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 25 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 25 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 25 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 25 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 25 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 25 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2