หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564) [ 20 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563) [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)