หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระบบยื่นคำขอออนไลน์ผ่านระบบ Google Form เพื่อขอซ่อมแซมประปาที่เกิดความชำรุด [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
ระบบยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)ผ่านระบบออนไลน์ Google Form [ 24 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 11  
 
ระบบรับสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ Google Form ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง [ 24 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 12  
 
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านระบบ Google Form เพื่อรับเรื่องร้องเรียนด้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 23 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านระบบ Google Form เพื่อขอติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
ระบบยื่นคำขอออนไลน์ผ่านระบบ Google Form เพื่อขอน้ำอุปโภค-บริโภค [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
  (1)