หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐๐ กันยายน ๒๕๖๒ (แบบ ปค.๕) [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (แบบ ปค.๔) [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)