หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
รายงการการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ในการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ปี พ.ศ.2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
การรักษาวินัยพนังงานส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)     2      3