หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประะมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานและรายงานเงินรายรับ 3 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)     2