หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ป่าแดง ค่ะ เรามีรายละเอียดคู่มือการให้บริการประชาชน สามารถอ่านรายละเอียดได้ด้านล่างเลยค่ะ ((^_^))
 
 
 
 
       
 
       
    สร้าง/ปรับปรุงถนนดินลูกรังอัดแน่นเพื่อการเกษตร
    สร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
    วางท่อระบายน้ำตามถนนในหมู่บ้าน
    สร้างท่อลอดสี่เหลี่ยมเสริมเหล็ก
    ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน
    ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาในหมู่บ้าน,กีฬาต้านยาเสพติด และกีฬาสัมพันธ์ในตำบล
    ปรับปรุงและสร้างสนามกีฬาฟุตบอลในหมู่บ้าน
    สร้างสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนประจำหมู่บ้าน
    ส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น
    สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
    จัดให้มีกิจกรรมเสริมเพื่ออาหารกลางวันของเด็กนักเรียน
    ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล 3 ขวบ
    จัดให้มีอาหารเสริมกลางวัน,นม และจัดหาวัสดุการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
    สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
    ส่งเสริมอาชีพปลูกไม้ผลและพืชสวน
    ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านและกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
    ส่งเสริมอาชีพปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
    ส่งเสริมให้มีกองทุนและลานค้าชุมชนในหมู่บ้าน
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โทรศัพท์ : 055-906-227 โทรสาร : 055-906-227
จำนวนผู้เข้าชม 2,622,062 เริ่มนับ 26 พ.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com